Behandling av personuppgifter GDPR

Kontaktperson för hantering av personuppgifter

Christoffer Bylock

gdpr@vivbon.se

+46737253206

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Även foton på personer klassas som personuppgifter.

Känsliga uppgifter

I dataskyddsförordningen skiljer man mellan vanliga personuppgifter och känsliga personuppgifter. Med känsliga personuppgifter menas bland annat uppgifter som avslöjar personens etniska ursprung, politiska åsikter, religionsåskådning eller sexuella läggning. Även uppgifter om personens hälsa och om personen tillhör en fackförening klassas som känsliga.

Vad använder vi personuppgifterna till?

Uppgifter som samlas upp via formulär på webbsidan är till för att vi skall kunna kontakta dig och ligga till grund för ett underlag för dina önskemål av våra tjänster. Vi ber ej att skicka känsliga uppgifter enligt ovan rubrik ”Känsliga uppgifter“ och ej heller personnummer via mail eller via våra mailformulär. Om ”Känsliga uppgifter“ måste skickas av någon anledning som kommer vi radera dessa mail efter att uppgiften har behandlats. Känsliga uppgifter som nämns i mail eller chattar kommer tas bort efter uppgifter har behandlats. Personuppgifterna sparas högst ett år och du kan när som helst begära att dessa tas bort genom att kontakta kontaktperson för hantering av personuppgifter.

Om du blir kund hos oss så kommer dina personuppgifter sparas så vi kan fakturera dig och leverera våra tjänster. ”Känsliga uppgifter“ uppgifter kommer ej sparas om ej dessa är nödvändiga för att utföra våra tjänster mot dig som kund. I sådana fall behöver vi ditt samtycke. Uppgifterna sparas i ett år efter uppsagd tjänst. Uppgifter lämnas aldrig vidare till tredje part med undantag av skatteverket om du köper RUT-tjänster. Som kund kan du närsomhelst begära ut vilken information vi har lagrat om dig och kan också få felaktig eller missvisande information rättad eller borttagen.

Genom att godkänna det dokument så ger du samtycke till att vi samlar in följande uppgifter uppgifter:

  • Personnummer
  • Namn
  • Adress
  • Vilken typ av tjänster som du brukar.

PayPal

Vår tjänster där du som kund betalar med PayPal gäller Sekretesspolicyn för PayPal-tjänster – Privacy Policy for PayPal Services.

Vi sparar ej några personuppgifter eller bankkortsuppgifter. Kontaktuppgifter för att vi skall kunna utföra vår tjänst spara i ett år efter köpet.