VivBon Hotel Nannies

VivBon Hotel Nannies

Online booking of VivBon Hotel Nannies

VivBon - PayPal

Pris: 385/h och minmum 3 h / bokning

Betalning sker via PayPal. Priser är inklusive moms på 25%. Avbokning måste ske 24hr innan bokningen om återbetalning skall ske.

  1. Välj Service “VivBon Hotel Nanny” och antal timmar som önskas.
  2. Välj datum och tid du vill att tjänsten skall börja. 
  3. Vid “With” väljer du “Hotel Nanny”  

Price: 385/h and minmum 3 h / booking

The Payment is made by PayPal. The prices are included VAT 25%. Cancellation must be made 24 hr before the booked appointment if you want a refund. 

  1. Select Service “VivBon Hotel Nanny” and the amount hour you want.
  2. Select date and what time you want the service to start.
  3. Select “Hotel Nanny” under the drop down meny “With”. 
1
Service
2
Time
3
Details & Payment
4
Thank you

Please select service, date and provider then click on the Find Appointments button.