VivBon Hotel Nannies

VivBon Hotel Nannies

Online booking of VivBon Hotel Nannies

VivBon - PayPalstripe

Pris: 37 EUR/h och minmum 3 h / bokning

Betalning sker via PayPal eller Stripe. Priser är inklusive moms på 25%. Avbokning måste ske 24hr innan bokningen om återbetalning skall ske.

Price: 37 EUR/h and minmum 3 h / booking

The Payment is made by PayPal or Stripe. The prices are included VAT 25%. Cancellation must be made 24 hr before the booked appointment if you want a refund.