Skip to content
VivBon - SnapChat

VivBon - SnapChat

VivBon - SnapChat

VivBon - SnapChat

Hämta din mobil och surfa till https://vivbon.se/snapchat/ för följa oss på Snapchat

Fetch your cell phone and go to https://vivbon.se/snapchat/ to follow us on Snapchat

Svenska

  1. Ladda ner bilden ovan i Kamerarullen.
  2. Öppna Snapchat och gå till spökikonen högst upp i vänstra hörnet.
  3. Välj ”Lägg till vänner”
  4. Välj Snapkod och välj bilden med koden ovan.

English

  1. Download the image above to your albums.
  2. Start Snapchat and select the ghost icon in the top of the screen.
  3. Select Add Friends.
  4. Select Add by Snapcode and select the photo of the snapcode from your albums.