Skip to content

Priser och Villkor för VivBons tjänster

Priser inklusive moms. Vi reserverar oss för prisförändringar.

Läs mer om RUT-avdrag

Hur mycket RUT-avdrag har jag kvar i år?

VivBon SeniorService 12

Priser och Villkor för VivBons tjänster

Priser inklusive moms. Vi reserverar oss för prisförändringar.

Läs mer om RUT-avdrag

Hur mycket RUT-avdrag har jag kvar i år?

VivBon Familjeservice - Hjälp hemma

Familjeservice

Samtliga tjänster i och runt hemmet kan man göra RUT-avdrag på.

Vardagar 09-19:
250 kr/h med RUT-avdrag
500 kr/h utan RUT-avdrag

Vardagar 19-09 och helger:
294 kr/h med RUT-avdrag
588 kr/h utan RUT-avdrag

Storhelg:
588 kr/h med RUT-avdrag
1176 kr/h utan RUT-avdrag

Tjänster med RUT-avdrag är:

 • Family Manager
 • Nanny Hel-/Deltid
 • Bilingual Nanny
 • Nanny för särskilda behov
 • Nanny Fest/ Bröllop/ Events
  • 300 kr/h med RUT,
  • 600 kr/h utan RUT

RUT gäller bara om barnpassningen är i anslutning till hemmet

 • Nattnanny
  • 300 kr/h med RUT
  • 600/h utan RUT)
 • Hemmafint (Städ och tvättjänster)
 • Kök och mat (Matlagning och matinhandling)
 • Klädvård (Tvätt och stryk)
 • Trädgårds- tjänster
 • Flyttstäd
 • Hjälp med teknik
 • Forsla bort & rensa

Tjänster utan RUT

 • Privatlärare/ Tutor 520 kr/h
 • Nanny/ Family Manager Placering (60 000/rekrytering)
 • Virtuell Familjeassistent  500 kr/h, minimum 2,5h per tillfälle och minimum 5h per vecka. 
Seniorservice - Hjälp hemma

Hemassistent

Samtliga tjänster i och runt hemmet kan man göra RUT-avdrag på.

Vardagar 09-19:
250 kr/h med RUT-avdrag
500 kr/h utan RUT-avdrag

Vardagar 19-09 och helger:
294 kr/h med RUT-avdrag
588 kr/h utan RUT-avdrag

Storhelg:
588 kr/h med RUT-avdrag
1176 kr/h utan RUT-avdrag

Tjänster med RUT-avdrag:

 • Social assistent
 • Hemmafint (Städ och tvättjänster)
 • Kök och mat (Matlagning och matinhandling)
 • Klädvård (Tvätt och stryk)
 • Trädgårds- tjänster
 • Hjälp med teknik
 • Flyttstäd
 • Handla mat & ärenden
 • Forsla bort & rensa

Tjänster utan RUT

 • Virtuell Hemassistent  500 kr/h, minimum 2,5h per tillfälle och minimum 5h per vecka. 
VivBon- Vår och omsorg - Familjeservice

Vård och omsorgstjänster

Hembesök av:

Läkare:
2000 kr/ besök

Tandläkare:
Från: 1800 kr/besök

Har du hemtjänst 5 gånger/dag, 3 gånger/dag + nattillsyn eller är +85 och har tandvårdsintyg

Sjuksköterska:
Från 750 kr/besök

Medicinsk Fotvård
Från: 1500 kr/besök

VivBon - Hälsa skönhet

Skönhet och Hälsa

Hembesök av:

Frisör:
Från 1500 kr/besök

Skönhetsbehandlingar:
Från 2000 kr/besök

Personlig tränare:
Från: 1 730 kr

VivBon- På resa

På resa och semester

Hjälp med planering, t.ex. visumansökan och bokning
250 kr/h med RUT, 500 kr/h utan RUT

Hämta och lämna vid tåg, busshållplats, flygplats eller färjeterminal
500 kr/h

Packa och packa upp bagage
250 kr/h med RUT, 500 kr/h utan RUT

Assistans på resan
500 kr/h

VIP-incheckning på Arlanda
2 000 kr

Limousine till och ifrån Arlanda
2 000 kr

Nanny på hotel / Hotel Nanny
Pris: 500 kr/h och minimum 3 h/bokning
Price: 500 SEK/h and minmum 3 h/booking

Seniorservice på hotell / Senior service at hotel
Pris: 500 SEK/h och minmum 3 h / bokning
Price: 500 SEK/h and minmum 3 h / booking

VivBon - Säkerhet

Säkerhet

Mobilt personlam

Paket 1
Abonnemang med koppling till larmcentral
437 kr/mån
Väska 284 kr (Tillval)

Paket 2
Köp larmenhet 4 369 kr koppling till larmcentral
Larmcentral 207 kr/mån
Väska 284 kr (Tillval)

Paket 3
Abonnemang med koppling till anhörig/vän
323 kr/mån
Väska 284 kr (Tillval)

Paket 4
Köp larmenhet 4 369 kr med koppling till anhörig/vän
GSM 82,5 kr/mån
Väska 284 kr (Tillval)

 • VivBon Familjeservice och Hemassistent


  Om Tjänsten

  VivBon AB erbjuder städ- och hushållsnära tjänster till företag. VivBon innehar F-skattsedel och betalar mervärdesskatt och betalar skatt samt sociala avgifter. VivBon betalar även tjänstepension till sin anställda via Fora. VivBon AB har en ansvarsförsäkring för olyckor och skador under arbetspassen som täcker skador för 10 000 000 hos Trygg-Hansa. De anställda har olycksfallsförsäkring via Fora. Om RUT-avdrag skall göras måste tjänsten utföras i hemmet alternativt påbörjas eller avslutas i anslutning till hemmet. RUT-avdrag görs direkt vid köp och är 50% av summan för arbetstiden. Eventuella merkostnader som t.ex. resor, material och dylikt ingår ej i RUT-avdraget. RUT innebär att klienten kan göra RUT-avdrag på 75 000 kr/år. Om klienten överstiger beloppet på 75 000 kr per år kan klienten överföra det överskridna beloppet på en annan person i samma hushåll. Om detta ej skulle gå så kommer VivBon AB att kräva det överskridna beloppet.

  Typer av tjänst

  Våra tjänster är per timme.
  Bokning görs löpande och minimum är 10 timmar per månad, 3 timmar/tillfälle.
  Bokning betalas mot faktura.

  Priser ex. moms med RUT-avdrag
  250 SEK/h (09-19 vardagar)
  294 SEK/h (19-09 vardagar och helg)
  588 SEK/h (Storhelg)

  Priser ex. moms utan RUT-avdrag
  500 SEK/h (09-19 vardagar)
  588 SEK/h (19-09 vardagar och helg)
  1176 SEK/h (Storhelg)

  Storhelg
  Dessa dagar räknas som storhelg:
  Midsommarafton, midsommardag och söndag efter midsommar
  Julafton, juldag och annandag jul
  Nyårsafton och nyårsdag
  Långfredag, påskafton, påskdag och annandag påsk
  Pingstafton och pingstdagen

  Priser utan RUT-avdrag gäller för företag.

  Vid heltid/deltid så erbjuds följande rabatter av grundpriset. 

  80 h/månad – 10%
  160 h/månad – 15%

  Bindningstid och uppsägning
  För löpande månadskunder gäller en månads uppsägningstid. Avbokning måste ske 24 timmar innan bokat tillfälle. Om avbokning sker senare så kommer bokningen faktureras eller om för-betald, ej återbetalas.

  Sekretess

  Våra anställda har skrivit på ett sekretessavtal så klientens integritet skyddas mot utomstående och
  allmänna uppgifter skyddas av PUL.
  VivBon förbinder sig att, och förbinder sig att förbinda varje konsult att, under tiden för uppdraget och
  därefter, behandla all information som erhålls från eller som uppkommer genom samarbete med
  klienten konfidentiellt,
  a. att tillse att sådan information inte genom VivBon eller för vilka VivBon ansvarar kommer till tredje
  mans kännedom, och
  b. att inte själv använda eller låta annan använda sådan information för annat ändamål än vad som
  följer av detta avtal med mindre än att klienten gett skriftligt tillstånd till detta.
  Detta avser varje upplysning – teknisk, kommersiell eller av annan art – oavsett om upplysningen
  dokumenterats eller icke, med undantag för
  a. upplysning, som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott
  från VivBon sida mot innehållet i detta avtal;
  b. upplysning, som VivBon kan visa att han redan kände till innan han mottog den från klienten;
  c. upplysning, som VivBon mottagit eller kommer att mottaga från tredje man utan att vara bunden av
  sekretessplikt i förhållande till denne.

  Behandling av personuppgifter enligt GDPR

  VivBon är personuppgiftsansvarig för användningen av dina personuppgifter och ansvarar för att användningen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.
  Kontaktperson för hantering av personuppgifter:
  gdpr@vivbon.se
  Läs mer om vår INTEGRITETSPOLICY / PRIVACY POLICY på: https://vivbon.se/behandling-av-personuppgifter-gdpr/

  Betalning och fakturering

  Löpande månadskunder faktureras månadsvis.

  Förlängning av bokad tid

  För löpande månadskunder så faktureras den förlängda tiden på nästkommande faktura.

  Betalningsmetod

  Klienten betalar via faktura

  Avtalets giltighetstid

  Avtalet kan sägas upp av båda parter enligt rubrik “Bindningstid och uppsägning.” ovan. Skulle klienten vara missnöjd med personalen så ersätts klienten med en annan personal eller enligt överenskommelse.

  Force majeure

  Yttre händelser utanför parternas kontroll och som inte endast är av tillfällig natur och som förhindrar uppdragets genomförande berättigar vardera parten att helt inställa uppdraget utan rätt till skadestånd för andra parten.

  Tvist Skiljedomsinstituts /allmän domstol (Valfri)

  Tvist Skiljedomsinstituts

  På detta avtal ska svensk lag tillämpas. Tvist i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom
  skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts Regler för förenklat skiljeförfarande. Skiljeförfarandet ska äga rum i Stockholm. Sekretess ska gälla för skiljeförfarandet och avgörandet.

  Tvist allmän domstol

  Tvist med anledning av detta avtal ska lösas i allmän domstol.

Skicka oss en förfrågan eller ring:

08-12 86 65 65