VivBon Nannies på bröllop och fest. (English text below)Evenemang kan vara härligt,utvecklande och jättespännande för barnen. Men ibland kan det också bli stressigt eller jobbigt på annat sätt för barnen med nya miljöer och nya människor.Genom att anställa en VivBon Nanny försäkrar ni er om att barnen får den bästa möjliga upplevelsen under evenemanget. Nannyn skapar en perfekt miljö för glada barn och glada föräldrar oavsett om du planerar eller deltager på ett bröllop, dop eller annan familjefest. Du får hjälp att ta hand om dina barn under evenemanget så att du kan njuta av hela upplevelsen samtidigt som barnen är säkra och har kul.Kom ihåg att ta med spel och leksaker som barnen är bekanta med eftersom det underlättar Nannyns arbete med barnen. Vi kommer hjälpa dig i planeringen med hänsyn av tid på dygnet och plats för evenemanget, så att de måltider, snacks och dryck som krävs för barnen och Nanny finns tillgängligt.För mer information om att boka en VivBon Nanny kontakta: 08-12 86 65 65 eller info@vivbon.se VivBon Nannies on wedding and party.Events can be wonderful, developing and exciting for the kids. But sometimes it can also be quite stressful or difficult for the children with new environments and new people.By employing a VivBon Nanny, you assure yourself that the children get the best possible experience during the event. Our nanny will create the perfect environment for happy children and happy parents, whether you are planning or attending a wedding, christening or family party. Our nanny will help to look after your children during the event so that you can enjoy the whole experience knowing that your children are safe and having fun.Remember to bring games and toys that the children are familiar with, as it makes the Nannyn’s work with the children and helps your children settle. Depending on the timing of your event, we will assist and help you to ensure that meals, drinks and snacks are available, for the children and for the nannies. For more information about hiring a Vivbon Nanny for your special event please conatct: +468 12 86 65 65 or info@vivbon.se