Skip to content

VivBon Seniorservice och Familjeservice

Priser och Villkor – Seniorservice

VivBon Seniorservice och Familjeservice

Priser och Villkor – Seniorservice

Priser inklusive moms. Vi reserverar oss för prisförändringar.

Läs mer om RUT-avdrag

Seniorservice 245 kr/h m RUT

490 kr/h utan RUT

Omsorg- & hushållstjänster, ledsagare och trädgårdstjänster

Vardagar 19-09 och helger:
294 kr/h med RUT.
588 kr/h utan RUT
Storhelg (Se: Regler och villkor)
588 kr/h med RUT.
1176 kr/h utan RUT
Boka nu
Hushållerska 245 kr/h m RUT

490 kr/h utan RUT

Professionell hemhjälp

Vardagar 19-09 och helger:
294 kr/h med RUT.
588 kr/h utan RUT
Storhelg (Se: Regler och villkor)
588 kr/h med RUT.
1176 kr/h utan RUT
Boka nu
Hembesök av läkare Från 1 995 kr

Klinisk bedömning, recept & remiss

Hembesök av läkare på kvällar och helger

Senior Service på Hotell 440 kr/h

Alla hotell i Stockholm

Omsorg och assistans på hotellet

Boka frisör hemma Från 1200 kr

Vanlig klippning. Extra kostnader tillkommer för färgning m.m.

Hembesök av frisör

Boka tandläkare hemma tandvård

Kostnadsfritt för dig som är 85 + eller har tandvårdsintyg.

Pris varierar

 • VivBon Familjeservice och Hemassistent


  Om Tjänsten

  VivBon AB erbjuder städ- och hushållsnära tjänster till företag. VivBon innehar F-skattsedel och betalar mervärdesskatt och betalar skatt samt sociala avgifter. VivBon betalar även tjänstepension till sin anställda via Fora. VivBon AB har en ansvarsförsäkring för olyckor och skador under arbetspassen som täcker skador för 10 000 000 hos Trygg-Hansa. De anställda har olycksfallsförsäkring via Fora. Om RUT-avdrag skall göras måste tjänsten utföras i hemmet alternativt påbörjas eller avslutas i anslutning till hemmet. RUT-avdrag görs direkt vid köp och är 50% av summan för arbetstiden. Eventuella merkostnader som t.ex. resor, material och dylikt ingår ej i RUT-avdraget. RUT innebär att klienten kan göra RUT-avdrag på 75 000 kr/år. Om klienten överstiger beloppet på 75 000 kr per år kan klienten överföra det överskridna beloppet på en annan person i samma hushåll. Om detta ej skulle gå så kommer VivBon AB att kräva det överskridna beloppet.

  Typer av tjänst

  Våra tjänster är per timme.
  Bokning görs löpande och minimum är 10 timmar per månad, 3 timmar/tillfälle.
  Bokning betalas mot faktura.

  Storhelg
  Dessa dagar räknas som storhelg:
  Midsommarafton, midsommardag och söndag efter midsommar
  Julafton, juldag och annandag jul
  Nyårsafton och nyårsdag
  Långfredag, påskafton, påskdag och annandag påsk
  Pingstafton och pingstdagen

  Priser utan RUT-avdrag gäller för företag.

  Vid heltid/deltid så erbjuds följande rabatter av grundpriset. 

  80 h/månad – 10%
  160 h/månad – 15%

  Bindningstid och uppsägning
  För löpande månadskunder gäller en månads uppsägningstid. Avbokning måste ske 24 timmar innan bokat tillfälle. Om avbokning sker senare så kommer bokningen faktureras eller om för-betald, ej återbetalas.

  Sekretess

  Våra anställda har skrivit på ett sekretessavtal så klientens integritet skyddas mot utomstående och
  allmänna uppgifter skyddas av PUL.
  VivBon förbinder sig att, och förbinder sig att förbinda varje konsult att, under tiden för uppdraget och
  därefter, behandla all information som erhålls från eller som uppkommer genom samarbete med
  klienten konfidentiellt,
  a. att tillse att sådan information inte genom VivBon eller för vilka VivBon ansvarar kommer till tredje
  mans kännedom, och
  b. att inte själv använda eller låta annan använda sådan information för annat ändamål än vad som
  följer av detta avtal med mindre än att klienten gett skriftligt tillstånd till detta.
  Detta avser varje upplysning – teknisk, kommersiell eller av annan art – oavsett om upplysningen
  dokumenterats eller icke, med undantag för
  a. upplysning, som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott
  från VivBon sida mot innehållet i detta avtal;
  b. upplysning, som VivBon kan visa att han redan kände till innan han mottog den från klienten;
  c. upplysning, som VivBon mottagit eller kommer att mottaga från tredje man utan att vara bunden av
  sekretessplikt i förhållande till denne.

  Behandling av personuppgifter enligt GDPR

  VivBon är personuppgiftsansvarig för användningen av dina personuppgifter och ansvarar för att användningen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.
  Kontaktperson för hantering av personuppgifter:
  gdpr@vivbon.se
  Läs mer om vår INTEGRITETSPOLICY / PRIVACY POLICY på: https://vivbon.se/behandling-av-personuppgifter-gdpr/

  Betalning och fakturering

  Löpande månadskunder faktureras månadsvis.

  Förlängning av bokad tid

  För löpande månadskunder så faktureras den förlängda tiden på nästkommande faktura.

  Betalningsmetod

  Klienten betalar via faktura

  Avtalets giltighetstid

  Avtalet kan sägas upp av båda parter enligt rubrik ”Bindningstid och uppsägning.” ovan. Skulle klienten vara missnöjd med personalen så ersätts klienten med en annan personal eller enligt överenskommelse.

  Force majeure

  Yttre händelser utanför parternas kontroll och som inte endast är av tillfällig natur och som förhindrar uppdragets genomförande berättigar vardera parten att helt inställa uppdraget utan rätt till skadestånd för andra parten.

  Tvist Skiljedomsinstituts /allmän domstol (Valfri)

  Tvist Skiljedomsinstituts

  På detta avtal ska svensk lag tillämpas. Tvist i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom
  skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts Regler för förenklat skiljeförfarande. Skiljeförfarandet ska äga rum i Stockholm. Sekretess ska gälla för skiljeförfarandet och avgörandet.

  Tvist allmän domstol

  Tvist med anledning av detta avtal ska lösas i allmän domstol.

Gör en intresseanmälan eller ring:

o8-12 86 65 65