VivBon Senior Service

Hjälp på resor och transporter

VivBon Senior Service

Hjälp på resor och transporter

Hjälp på resor och transporter

  • Hjälp med planering, ev. visumansökan och bokning
  • Avsläpp och hämtning vid tåg, buss station, flygplats eller färjeterminal
  • Packning och uppackning av bagage
  • Assistans på resan
  • VIP-incheckning på Arlanda

*) = RUT-städtjänster

Övriga tjänster är omsorgs- och fixar-tjänster. Se prislista nedan.