Skip to content

VivBon Seniorservice och Familjeservice

Personlarm

VivBon Seniorservice och Familjeservice

Personlarm

VivBon - Säkerhet

VivBons Personlarm

VivBon erbjuder personlarmet Nova 350 som är ett lite smidigt mobilt larm med GPS  (7,5 x 5 cm, 55 gram)
som lever upp till branschens högt ställda krav. Larmet är utvecklat i Sverige av vårt systerbolag Amigo Alarm Sweden AB som är ett etablerat bolag på den Svenska säkerhetsmarknaden. 
 
Trygghet överallt, närsomhelst
Med ett knapptryck så kopplas du upp till en anhörig/vän eller larmcentral som direkt ser var du befinner dig och kan tillkalla hjälp. Nova 350 har en inbyggd mikrofon och högtalare så du kan kommunicera med larmcentralen eller din anhörig/vän. Larmet fungerar överallt där vanliga mobiltelfoner fungerar och även ner i tunnelbanan.
 
Fallolycka
Larmet känner också av om du har ramlat eller fallit och larmar då automatiskt en larmcentral. Detta är bra då man kan vara skadad eller till och med medvetslös efter ett olyckligt fall. 
 
Koppla till vem du vill   
Om du inte vill att larmet kopplas till en larmcentral så kan du istället välja att koppla larmet till en anhörig/förälder/vän (10 st mottagare) och skulle ingen av dessa svara så kopplas du automatiskt till en larmcentral. 
VivBon personlarm - Nova 350 - Ett litet och smidigt larm som mäter 7,5 x 5 cm och endast väger 55 gram.

Fungerar överallt. Kopplad till larmcentral.

VivBon erbjuder personlarmet Nova 350 som är ett lite smidigt mobilt larm med GPS  (7,5 x 5 cm, 55 gram)
som lever upp till branschens högt ställda krav. Larmet är utvecklat i Sverige av vårt systerbolag Amigo Alarm Sweden AB som är ett etablerat bolag på den Svenska säkerhetsmarknaden. 
 
Trygghet överallt, närsomhelst
Med ett knapptryck så kopplas du upp till en anhörig/vän eller larmcentral som direkt ser var du befinner dig och kan tillkalla hjälp. Nova 350 har en inbyggd mikrofon och högtalare så du kan kommunicera med larmcentralen eller din anhörig/vän. Larmet fungerar överallt där vanliga mobiltelfoner fungerar och även ner i tunnelbanan.
 
Fallolycka
Larmet känner också av om du har ramlat eller fallit och larmar då automatiskt en larmcentral. Detta är bra då man kan vara skadad eller till och med medvetslös efter ett olyckligt fall. 
 
Koppla till vem du vill   
Om du inte vill att larmet kopplas till en larmcentral så kan du istället välja att koppla larmet till en anhörig/förälder/vän (10 st mottagare) och skulle ingen av dessa svara så kopplas du automatiskt till en larmcentral. 
VivBon personlarm - Nova 350 - Ett litet och smidigt larm som mäter 7,5 x 5 cm och endast väger 55 gram.

Fungerar överallt. Kopplad till larmcentral eller anhörig/vän.

Läs mer om larmpaket nedan

Abonnemang med koppling till larmcentral
437 kr/mån
Väska 284 kr (Tillval)

Köp larmenhet 4 369 kr koppling till larmcentral
Larmcentral 207 kr/mån

Väska 284 kr (Tillval)

Beställ nu:

Amigo Alarm Sweden AB kommer att tillhanda hålla larmenheterna och samt service och support. En representant från Amigo Alarm Sweden AB kommer att kontakta dig och teckna ett slutligt avtal samt slutföra installation och leverans av larmenhet. Abonnemangen löper över 36 månader (fri uppsägning) och faktureras månadsvis av Amigo Alarm Sweden AB.

Skicka oss en förfrågan eller ring:

08-12 86 65 65