Priser och villkor Senior Service

Priser inklusive moms. Vi reserverar oss för prisförändringar.

VivBon Senior Service – Omsorgs- och fixar-tjänster och RUT-städtjänster.

Tid/Tjänst Löpande timpris Omsorgs- & fixartjänster Enstaka tillfällen Omsorgs- & fixartjänster Veckostädning / Storstädning / Tvätt
Vardagar 09-19 Med RUT 245,00 295,00 230,00
Utan RUT 490,00 590,00 460,00
Vardagar 19-09 och helger Med RUT 294,00 344,00 279,00
Utan RUT 588,00 688,00 558,00
Storhelger 00-24 Med RUT 588,00 688,00 558,00
Utan RUT 1 176,00 1 376,00 1 116,00
Minimum 10 h/mån, Minimum 2,5 h/tillfälle Minimum 3h/tillfälle Minimum 3h/tillfälle

Storhelger: Trettondedag jul, Långfredagen, Påskafton, Påskdagen, Annandag påsk, Valborgsmässoafton, Kristi himmelsfärdsdag, Sveriges nationaldag, Midsommarafton, Midsommardagen, Alla helgons dag, Julafton, Juldagen, Annandag jul, Nyårsafton, Nyårsdagen.

VivBon Senior Service – Omsorgs- och fixar-tjänster och RUT-städtjänster.

Tid/Tjänst Löpande timpris Omsorgs- & fixartjänster Enstaka tillfällen Omsorgs- & fixartjänster Veckostädning / Storstädning / Tvätt
Vardagar 09-19 Med RUT 245,00 295,00 230,00
Utan RUT 490,00 590,00 460,00
Vardagar 19-09 och helger Med RUT 294,00 344,00 279,00
Utan RUT 588,00 688,00 558,00
Storhelger 00-24 Med RUT 588,00 688,00 558,00
Utan RUT 1 176,00 1 376,00 1 116,00
Minimum 10 h/mån, Minimum 2,5 h/tillfälle Minimum 3h/tillfälle Minimum 3h/tillfälle
Storhelger: Trettondedag jul, Långfredagen, Påskafton, Påskdagen, Annandag påsk, Valborgsmässoafton, Kristi himmelsfärdsdag, Sveriges nationaldag, Midsommarafton, Midsommardagen, Alla helgons dag, Julafton, Juldagen, Annandag jul, Nyårsafton, Nyårsdagen.

Heltid/deltid vid förskottsbetalning.

Vid förskottsbetalning så erbjuds följande rabatter på grundpriset 245 kr/h med RUT-avdrag:

Heltid/deltid vid förskottsbetalning.
60 h/mån 10% 110 h/mån 15% 160 h/mån 20%
Vardagar 09-19: Med RUT 220,50 208,25 196,00
Utan RUT 441,00 416,50 392,00
Vardagar 19-09 och helger Med RUT 264,60 249,90 235,20
Utan RUT 529,20 499,80 470,40
Vid storhelger Med RUT 529,20 499,80 470,40
Utan RUT 1 058,40 999,60 940,80

Storhelger: Trettondedag jul, Långfredagen, Påskafton, Påskdagen, Annandag påsk, Valborgsmässoafton, Kristi himmelsfärdsdag, Sveriges nationaldag, Midsommarafton, Midsommardagen, Alla helgons dag, Julafton, Juldagen, Annandag jul, Nyårsafton, Nyårsdagen.

Om RUT tar slut så kan ni fortsätta att använda med rabatten.

En månads uppsägningstid.

Eventuella avvikelse korrigeras på fakturan månaden efter eller återbetalas om kontrakt avslutas.

Heltid/deltid vid förskottsbetalning.

Vid förskottsbetalning så erbjuds följande rabatter på grundpriset 245 kr/h med RUT-avdrag:

Heltid/deltid vid förskottsbetalning.
60 h/mån 10% 110 h/mån 15% 160 h/mån 20%
Vardagar 09-19: Med RUT 220,50 208,25 196,00
Utan RUT 441,00 416,50 392,00
Vardagar 19-09 och helger Med RUT 264,60 249,90 235,20
Utan RUT 529,20 499,80 470,40
Storhelger Med RUT 529,20 499,80 470,40
Utan RUT 1 058,40 999,60 940,80

Storhelger: Trettondedag jul, Långfredagen, Påskafton, Påskdagen, Annandag påsk, Valborgsmässoafton, Kristi himmelsfärdsdag, Sveriges nationaldag, Midsommarafton, Midsommardagen, Alla helgons dag, Julafton, Juldagen, Annandag jul, Nyårsafton, Nyårsdagen.

Om RUT tar slut så kan ni fortsätta att använda med rabatten.

En månads uppsägningstids.

Eventuella avvikelse korrigeras på fakturan månaden efter eller återbetalas om kontrakt avslutas.

 

Fönsterputs
Vardagar 06-18:
3 glas, 50 kr/h med RUT-avdrag
3 glas, 100 kr/h utan RUT-avdrag

2 glas, 75 kr/h med RUT-avdrag
2 glas, 150 kr/h utan RUT-avdrag


 • VivBon Senior Service

  Om Tjänsten

  VivBon AB erbjuder tjänsten Vivbon Senior Service en service i och runt hemmet för klienter 65 år och över. Om RUT-avdrag skall göras måste tjänsten utföras i hemmet alternativt påbörjas eller avslutas i anslutning till hemmet. RUT-avdrag görs direkt vid köp och är 50% av summan för arbetstiden. Eventuella merkostnader som t.ex. resor, material och dylikt ingår ej i RUT-avdraget. Klienter 65 år och över kan köpa hushållsnära tjänster för 100 000 kr/år och göra RUT-avdrag på 50 000 kr/år. Om klienten överstiger beloppet på 50 000 kr per år kan klienten överföra det överskridna beloppet på annan person i samma hushåll. Om detta ej skulle gå så kommer VivBon AB att kräva det överskridna beloppet.

  Klienter under 65 år kan gör RUT-avdrag på 25 000 kr/år.

  VivBon innehar F-skattsedel och betalar mervärdesskatt och betalar skatt och sociala avgifter. VivBon AB har en ansvarsförsäkring för olyckor och skador under arbetspassen som täcker skador för 10 000 000 hos Trygg Hansa. De anställda har arbetsskadeförsäkring via Fora.

  Typer av tjänst

  VivBon Senior tjänster är per timme/enstaka tillfällen/Heltid, Deltid via förskottsbetalning.

  Bokning görs löpande och minimum är 10 timmar per månad, 2 timmar/tillfälle
  Enstaka tillfällen innebär att bokning är minst 3 timmar vid ett enskilt tillfälle. Bokning betalas i förskott med swish/kreditkort.

  Heltid/Deltid via förskottsbetalning så erbjuds följande rabatter av grundpriset (Se prislista):

  60h/mån 10%

  110h/mån 15%

  160h/mån 20%

  Bindningstid och uppsägning

  Löpande månadskunder och Heltid, Deltid via förskottsbetalning gäller en månads uppsägningstid. Vid enstaka tillfällen så finns ej någon bindningstid. Avbokning måste ske 24 timmar innan bokat tillfälle. Om avbokning sker senare så kommer bokningen faktureras eller om förbetalda, ej återbetalas.

  Sekretess

  VivBon anställda har skrivit på ett sekretessavtal så klientens integritet skyddas mot utomstående och allmänna uppgifter skyddas av PUL.

  Betalning och fakturering

  Löpande månadskunder faktureras månadsvis. Underlaget bygger på det inrapporterade timmarna från perioden innan.

  Enstaka uppdrag betalas i förskott och avbokning måste ske 24 h innan det bokade tillfället om pengar skall återbetalas.

  Heltid, Deltid via förskottsbetalning bokas och betalas månaden innan tillfällena och eventuella avvikelser korrigeras på nästkommande faktura eller återbetalas om avtalet sägs upp.

  Förlängning av bokad tid

  För löpande månadskunder så faktureras den förlängda tiden på nästkommande faktura. Vid enstaka tillfällen så faktureras den förlängda tiden direkt efter tillfället. Heltid, Deltid via förskottsbetalning så korrigeras den förlängda tiden på nästkommande faktura.

  Betalningsmetod

  Klienten kan betala via Swish eller konto/bankkort via paypal.

  Vid förskottsbetalning

  PayPal (Ingen faktureringsavgift)
  Swish (Ingen faktureringsavgift)
  Faktura (Ingen faktureringsavgift)

  Löpande månadsfaktura

  PayPal (Faktureringsavgift 20 kr)
  Swish (Faktureringsavgift 2 kr)
  Faktura via e-post med 10 dagar netto (Ingen faktureringsavgift)
  Faktura via post med 10 dagar netto (Faktureringsavgift 50 kr)

  Avtalets giltighetstid

  Avtalet kan sägas upp av båda parter enligt rubrik “Bindningstid och uppsägning.” ovan. Skulle klienten vara missnöjd med personalen så ersätts klienten med en annan personal eller enligt överenskommelse.

  Force majeure

  Yttre händelser utanför parternas kontroll och som inte endast är av tillfällig natur och som förhindrar uppdragets genomförande berättigar vardera parten att helt inställa uppdraget utan rätt till skadestånd för andra parten.

  Tvist

  Tvist med anledning av detta avtal ska lösas i allmän domstol.

Gör en intresseanmälan eller ring:

o8-12 86 65 65