Priser och villkor VivBon Nannies

Priser inklusive moms. Vi reserverar oss för prisförändringar.

Nannytjänster per timme

Tid/Tjänst Löpande Timpris Enstaka tillfälle Särskilda behov Event/fest /bröllop
Vardagar 09-19 Med RUT 207,00 295,00 245,00 300,00
Utan RUT 414,00 590,00 490,00 600,00
Vardagar 19-09 och helger Med RUT 230,00 344,00 294,00 349,00
Utan RUT 460,00 688,00 588,00 698,00
Vid storhelger 00-24 Med RUT 460,00 688,00 588,00 698,00
Utan RUT 920,00 1 376,00 1 176,00 1 396,00
Minimum 10 h/mån, Minimum 2,5 h/tillfälle Minimum 3h/tillfälle Minimum 10 h/mån, Minimum 2,5 h/tillfälle Minimum 3h/tillfälle

Storhelger: Trettondedag jul, Långfredagen, Påskafton, Påskdagen, Annandag påsk, Valborgsmässoafton, Kristi himmelsfärdsdag, Sveriges nationaldag, Midsommarafton, Midsommardagen, Alla helgons dag, Julafton, Juldagen, Annandag jul, Nyårsafton, Nyårsdagen.

Nannytjänster per timme

Mobila Nanny Tjänster

Tid/Tjänst Löpande Timpris Enstaka tillfälle Särskilda behov Event/fest /bröllop
Vardagar 09-19 Med RUT 207,00 295,00 245,00 300,00
Utan RUT 414,00 590,00 490,00 600,00
Vardagar 19-09 och helger Med RUT 230,00 344,00 294,00 349,00
Utan RUT 460,00 688,00 588,00 698,00
Storhelger 00-24 Med RUT 460,00 688,00 588,00 698,00
Utan RUT 920,00 1 376,00 1 176,00 1 396,00
Minimum 10 h/mån, Minimum 2,5 h/tillfälle Minimum 3h/tillfälle Minimum 10 h/mån, Minimum 2,5 h/tillfälle Minimum 3h/tillfälle

Storhelger: Trettondedag jul, Långfredagen, Påskafton, Påskdagen, Annandag påsk, Valborgsmässoafton, Kristi himmelsfärdsdag, Sveriges nationaldag, Midsommarafton, Midsommardagen, Alla helgons dag, Julafton, Juldagen, Annandag jul, Nyårsafton, Nyårsdagen.

Nanny heltid/deltid vid förskottsbetalning.

Vid förskottsbetalning så erbjuds följande rabatter på grundpriset 207 kr/h med RUT avdrag.

Heltid/deltid vid förskottsbetalning.
60 h/mån 10% 110 h/mån 15% 160 h/mån 20%
Vardagar 09-19: Med RUT 186,30 175,95 165,60
Utan RUT 372,60 351,90 331,20
Vardagar 19-09 och helger Med RUT 207,00 195,50 184,00
Utan RUT 414,00 391,00 368,00
Vid storhelger Med RUT 414,00 391,00 368,00
Utan RUT 828,00 782,00 736,00

Storhelger: Trettondedag jul, Långfredagen, Påskafton, Påskdagen, Annandag påsk, Valborgsmässoafton, Kristi himmelsfärdsdag, Sveriges nationaldag, Midsommarafton, Midsommardagen, Alla helgons dag, Julafton, Juldagen, Annandag jul, Nyårsafton, Nyårsdagen.

Om RUT tar slut så kan ni fortsätta att använda med rabatten.

En månads uppsägningstid.

Eventuella avvikelse korrigeras på fakturan månaden efter eller återbetalas om kontrakt avslutas.

Nanny heltid/deltid vid förskottsbetalning.

Vid förskottsbetalning så erbjuds följande rabatter på grundpriset 207 kr/h med RUT avdrag.

Heltid/deltid vid förskottsbetalning.
60 h/mån 10% 110 h/mån 15% 160 h/mån 20%
Vardagar 09-19: Med RUT 186,30 175,95 165,60
Utan RUT 372,60 351,90 331,20
Vardagar 19-09 och helger Med RUT 207,00 195,50 184,00
Utan RUT 414,00 391,00 368,00
Storhelger Med RUT 414,00 391,00 368,00
Utan RUT 828,00 782,00 736,00

Storhelger: Trettondedag jul, Långfredagen, Påskafton, Påskdagen, Annandag påsk, Valborgsmässoafton, Kristi himmelsfärdsdag, Sveriges nationaldag, Midsommarafton, Midsommardagen, Alla helgons dag, Julafton, Juldagen, Annandag jul, Nyårsafton, Nyårsdagen.

Om RUT tar slut så kan ni fortsätta att använda med rabatten.

En månads uppsägningstid.

Eventuella avvikelse korrigeras på fakturan månaden efter eller återbetalas om kontrakt avslutas.

Nanny särskilda behov vid förskottsbetalning.

Vid förskottsbetalning så erbjuds följande rabatter på grundpriset 245 kr/h med RUT avdrag.

Nanny särskilda behov vid förskottsbetalning.
  60 h/mån 10% 110 h/mån 15% 160 h/mån 20%
Vardagar 09-19: Med RUT 222,50 208,25 196,00
Utan RUT 441,00 416,50 392,00
Vardagar 19-09 och helger Med RUT 264,60 249,90 235,20
Utan RUT 529,20 499,80 470,40
Vid storhelger Med RUT 529,20 499,80 470,40
Utan RUT 1 058,40 999,60 940,80
Storhelger: Trettondedag jul, Långfredagen, Påskafton, Påskdagen, Annandag påsk, Valborgsmässoafton, Kristi himmelsfärdsdag, Sveriges nationaldag, Midsommarafton, Midsommardagen, Alla helgons dag, Julafton, Juldagen, Annandag jul, Nyårsafton, Nyårsdagen.

Om RUT tar slut så kan ni fortsätta att använda med rabatten.

En månads uppsägningstid.

Eventuella avvikelse korrigeras på fakturan månaden efter eller återbetalas om kontrakt avslutas.

Nanny särskilda behov vid förskottsbetalning.

Vid förskottsbetalning så erbjuds följande rabatter på grundpriset 245 kr/h med RUT avdrag.

Nanny särskilda behov vid förskottsbetalning.
  60 h/mån 10% 110 h/mån 15% 160 h/mån 20%
Vardagar 09-19: Med RUT 222,50 208,25 196,00
Utan RUT 441,00 416,50 392,00
Vardagar 19-09 och helger Med RUT 264,60 249,90 235,20
Utan RUT 529,20 499,80 470,40
Storhelger Med RUT 529,20 499,80 470,40
Utan RUT 1 058,40 999,60 940,80
Storhelger: Trettondedag jul, Långfredagen, Påskafton, Påskdagen, Annandag påsk, Valborgsmässoafton, Kristi himmelsfärdsdag, Sveriges nationaldag, Midsommarafton, Midsommardagen, Alla helgons dag, Julafton, Juldagen, Annandag jul, Nyårsafton, Nyårsdagen.

Om RUT tar slut så kan ni fortsätta att använda med rabatten.

En månads uppsägningstid.

Eventuella avvikelse korrigeras på fakturan månaden efter eller återbetalas om kontrakt avslutas.

Tutor / Privatlärare
(Minimum 2h/tillfälle)

505 kr/h

Snart kommer även online Tutor.

Nanny placering/placement
20 000 kr (rekryteringsavgift)

Vi kan också stå för administrationen för tidrapporteringen och sammanställa timmar och avvikelser varje månad för 1500 kr/mån
 
 • VivBon Nannies

  Om Tjänsten

  VivBon AB erbjuder tjänsten VivBon Nannies en professionell barnpassning i och runt hemmet. Om RUT-avdrag skall göras måste tjänsten utföras i hemmet alternativt påbörjas eller avslutas i anslutning till hemmet. Om tjänsten utförs på annan plats än hemmet så går ej RUT-avdrag att göras. RUT-avdrag görs direkt vid köp och är 50% av summan för arbetstiden. Eventuella merkostnader som t.ex. resor, material och dylikt ingår ej i RUT-avdraget. Klienten kan köpa hushållsnära tjänster för 50 000 kr/år och göra RUT-avdrag på 25 000 kr/år. Om klienten överstiger beloppet på 25 000 kr per år kan klienten överföra det överskridna beloppet på annan person i samma hushåll. Om detta ej skulle gå så kommer VivBon AB att kräva det överskridna beloppet.

  VivBon innehar F-skattsedel och betalar mervärdesskatt och betalar skatt och sociala avgifter. VivBon AB har en ansvarsförsäkring för olyckor och skador under arbetspassen som täcker skador för 10 000 000 hos Trygg Hansa. De anställda har arbetsskadeförsäkring via Fora.

  Typer av tjänst

  VivBon Nannies tjänster är per timme/enstaka tillfällen/Heltid, Deltid via förskottsbetalning.

  Bokning görs löpande och minimum är 10 timmar per månad, 2,5 timmar/tillfälle.
  Enstaka tillfällen innebär att bokning är minst 3 timmar vid ett enskilt tillfälle. Bokning betalas i förskott med swish/kreditkort.

  Nanny Placering innebär att vi rekryterar en professionell nanny åt er som ni sedan anställer själva. Dessa nannies uppfyller samma krav och genomgår samma säkerhetskontroller som övrig VivBon personal.

  Heltid/Deltid via förskottsbetalning så erbjuds följande rabatter av grundpriset (Se prislista):

  60h/mån 10%

  110h/mån 15%

  160h/mån 20%

  Bindningstid och uppsägning

  Löpande månadskunder och Heltid, Deltid via förskottsbetalning gäller en månads uppsägningstid. Vid enstaka tillfällen så finns ej någon bindningstid. Avbokning måste ske 24 timmar innan bokat tillfälle. Om avbokning sker senare så kommer bokningen faktureras eller om förbetalda, ej återbetalas.

  Sekretess

  VivBon anställda har skrivit på ett sekretessavtal så klientens integritet skyddas mot utomstående och allmänna uppgifter skyddas av PUL.

  Betalning och fakturering

  Löpande månadskunder faktureras månadsvis. Underlaget bygger på det inrapporterade timmarna från perioden innan.

  Enstaka uppdrag betalas i förskott och avbokning måste ske 24 h innan det bokade tillfället om pengar skall återbetalas.

  Heltid, Deltid via förskottsbetalning bokas och betalas månaden innan tillfällena och eventuella avvikelser korrigeras på nästkommande faktura eller återbetalas om avtalet sägs upp.

  Förlängning av bokad tid

  För löpande månadskunder så faktureras den förlängda tiden på nästkommande faktura. Vid enstaka tillfällen så faktureras den förlängda tiden direkt efter tillfället. Heltid, Deltid via förskottsbetalning så korrigeras den förlängda tiden på nästkommande faktura.

  Betalningsmetod

  Klienten kan betala via Swish eller konto/bankkort via paypal.

  Vid förskottsbetalning

  PayPal (Ingen faktureringsavgift)
  Swish (Ingen faktureringsavgift)
  Faktura (Ingen faktureringsavgift)

  Löpande månadsfaktura

  PayPal (Faktureringsavgift 20 kr)
  Swish (Faktureringsavgift 2 kr)
  Faktura via e-post med 10 dagar netto (Ingen faktureringsavgift)
  Faktura via post med 10 dagar netto (Faktureringsavgift 50 kr)

  Avtalets giltighetstid

  Avtalet kan sägas upp av båda parter enligt rubrik “Bindningstid och uppsägning.” ovan. Skulle klienten vara missnöjd med personalen så ersätts klienten med en annan personal eller enligt överenskommelse.

  Force majeure

  Yttre händelser utanför parternas kontroll och som inte endast är av tillfällig natur och som förhindrar uppdragets genomförande berättigar vardera parten att helt inställa uppdraget utan rätt till skadestånd för andra parten.

  Tvist

  Tvist med anledning av detta avtal ska lösas i allmän domstol.

Gör en intresseanmälan eller ring:

o8-12 86 65 65