VivBon Seniorservice

Priser och Villkor – Hushållerska

VivBon Seniorservice

Priser och Villkor – Hushållerska

Priser inklusive moms. Vi reserverar oss för prisförändringar.

Läs mer om RUT-avdrag

Hushållerska (Vardagar kl. 09-19) 245/h med RUT

490 kr/h utan RUT

Professionell hemhjälp

Vardagar 19-09 och helger:
294 kr/h med RUT.
588 kr/h utan RUT
Storhelg (Se: Regler och villkor)
588 kr/h med RUT.
1176 kr/h utan RUT
Boka nu
Nanny/hushållerska Placering 40 000 kr

Rekryteringstjänst

Intresserad av att anställa en egen Nanny/hushållerska?

Regler och Villkor

VivBon Seniorservice & Familjeservice

Om Tjänsten

VivBon AB erbjuder tjänsterna VivBon Senior Service och VivBon Familjeservice, tjänster i och runt hemmet för klienter. Om RUT-avdrag skall göras måste tjänsten utföras i hemmet alternativt påbörjas eller avslutas i anslutning till hemmet. RUT-avdrag görs direkt vid köp och är 50% av summan för arbetstiden. Eventuella merkostnader som t.ex. resor, material och dylikt ingår ej i RUT-avdraget. RUT innebär att klienten kan köpa hushållsnära tjänster för 100 000 kr/år och göra RUT-avdrag på 50 000 kr/år.  Om klienten överstiger beloppet på 100 000 kr per år kan klienten överföra det överskridna beloppet på annan en person i samma hushåll. Om detta ej skulle gå så kommer VivBon AB att kräva det överskridna beloppet.

VivBon innehar F-skattsedel och betalar mervärdesskatt och betalar skatt samt sociala avgifter. VivBon AB har en ansvarsförsäkring för olyckor och skador under arbetspassen som täcker skador för 10 000 000 hos Trygg Hansa. De anställda har olycksfallsförsäkring via Fora.

Typer av tjänst

VivBon tjänster är per timme

Bokning görs löpande och minimum är 10 timmar per månad, 2,5 timmar/tillfälle

Bokning betalas mot faktura/swish/kreditkort.

Heltid/Deltid så erbjuds följande rabatter av grundpriset (Se prislista: https://vivbon.se/priser/):

60h/mån 10%
110h/mån 15%
160h/mån 20%

Storhelg

Dessa dagar räknas som storhelg:

  • Midsommarafton, midsommardag och söndag efter midsommar
  • Julafton, juldag och annandag jul
  • Nyårsafton och nyårsdag
  • Långfredag, påskafton, påskdag och annandag påsk
  • Pingstafton och pingstdagen 

Bindningstid och uppsägning

Löpande månadskunder och Heltid, Deltid gäller en månads uppsägningstid. Vid enstaka tillfällen så finns ej någon bindningstid. Avbokning måste ske 24 timmar innan bokat tillfälle. Om avbokning sker senare så kommer bokningen faktureras eller om för-betald, ej återbetalas.

Sekretess

VivBon anställda har skrivit på ett sekretessavtal så klientens integritet skyddas mot utomstående och allmänna uppgifter skyddas av PUL.

Behandling av personuppgifter enligt GDPR

VivBon är personuppgiftsansvarig för användningen av dina personuppgifter och ansvarar för att användningen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Kontaktperson för hantering av personuppgifter
gdpr@vivbon.se

Läs mer om vår INTEGRITETSPOLICY / PRIVACY POLICY på: https://vivbon.se/behandling-av-personuppgifter-gdpr/

Betalning och fakturering

Löpande månadskunder faktureras månadsvis. Underlaget bygger på det inrapporterade timmarna från perioden innan.

Enstaka uppdrag betalas i förskott via kort/Swish och avbokning måste ske 24 h innan det bokade tillfället om pengar skall återbetalas.

Heltid, Deltid via förskottsbetalning bokas och betalas månaden innan tillfällena och eventuella avvikelser korrigeras på nästkommande faktura eller återbetalas om avtalet sägs upp.

Förlängning av bokad tid

För löpande månadskunder så faktureras den förlängda tiden på nästkommande faktura. Vid enstaka tillfällen så faktureras den förlängda tiden direkt efter tillfället.

Betalningsmetod

Klienten kan betala via Swish eller konto/bankkort.

Vid förskottsbetalning

PayPal (Ingen faktureringsavgift)
Swish (Ingen faktureringsavgift)
Faktura (Ingen faktureringsavgift)

Löpande månadsfaktura

PayPal (Ingen faktureringsavgift)
Swish (Ingen faktureringsavgift)
Faktura via e-post med 10 dagar netto (Ingen faktureringsavgift)
Faktura via post med 10 dagar netto (Faktureringsavgift 50 kr)

Avtalets giltighetstid

Avtalet kan sägas upp av båda parter enligt rubrik “Bindningstid och uppsägning.” ovan. Skulle klienten vara missnöjd med personalen så ersätts klienten med en annan personal eller enligt överenskommelse.

Force majeure

Yttre händelser utanför parternas kontroll och som inte endast är av tillfällig natur och som förhindrar uppdragets genomförande berättigar vardera parten att helt inställa uppdraget utan rätt till skadestånd för andra parten.

Tvist

Tvist med anledning av detta avtal ska lösas i allmän domstol.

Gör en intresseanmälan eller ring:

o8-12 86 65 65