Skip to content

VivBon Seniorservice och Familjeservice

Personlarm

VivBon Seniorservice och Familjeservice

 

VivBons Personlarm

VivBon erbjuder personlarmet Nova 350 som är ett lite smidigt mobilt larm med GPS  (7,5 x 5 cm, 55 gram)
som lever upp till branschens högt ställda krav. Larmet är utvecklat i Sverige av vårt systerbolag Amigo Alarm Sweden AB som är ett etablerat bolag på den Svenska säkerhetsmarknaden. 
 
Trygghet överallt, närsomhelst
Med ett knapptryck så kopplas du upp till en anhörig/vän eller larmcentral som direkt ser var du befinner dig och kan tillkalla hjälp. Nova 350 har en inbyggd mikrofon och högtalare så du kan kommunicera med larmcentralen eller din anhörig/vän. Larmet fungerar överallt där vanliga mobiltelfoner fungerar och även ner i tunnelbanan.
 
Fallolycka
Larmet känner också av om du har ramlat eller fallit och larmar då automatiskt en larmcentral. Detta är bra då man kan vara skadad eller till och med medvetslös efter ett olyckligt fall. 
 
Koppla till vem du vill   
Om du inte vill att larmet kopplas till en larmcentral så kan du istället välja att koppla larmet till en anhörig/förälder/vän (10 st mottagare) och skulle ingen av dessa svara så kopplas du automatiskt till en larmcentral. 
VivBon personlarm - Nova 350 - Ett litet och smidigt larm som mäter 7,5 x 5 cm och endast väger 55 gram.

Fungerar överallt. Kopplad till larmcentral.

VivBon erbjuder personlarmet Nova 350 som är ett lite smidigt mobilt larm med GPS  (7,5 x 5 cm, 55 gram)
som lever upp till branschens högt ställda krav. Larmet är utvecklat i Sverige av vårt systerbolag Amigo Alarm Sweden AB som är ett etablerat bolag på den Svenska säkerhetsmarknaden. 
 
Trygghet överallt, närsomhelst
Med ett knapptryck så kopplas du upp till en anhörig/vän eller larmcentral som direkt ser var du befinner dig och kan tillkalla hjälp. Nova 350 har en inbyggd mikrofon och högtalare så du kan kommunicera med larmcentralen eller din anhörig/vän. Larmet fungerar överallt där vanliga mobiltelfoner fungerar och även ner i tunnelbanan.
 
Fallolycka
Larmet känner också av om du har ramlat eller fallit och larmar då automatiskt en larmcentral. Detta är bra då man kan vara skadad eller till och med medvetslös efter ett olyckligt fall. 
 
Koppla till vem du vill   
Om du inte vill att larmet kopplas till en larmcentral så kan du istället välja att koppla larmet till en anhörig/förälder/vän (10 st mottagare) och skulle ingen av dessa svara så kopplas du automatiskt till en larmcentral. 
VivBon personlarm - Nova 350 - Ett litet och smidigt larm som mäter 7,5 x 5 cm och endast väger 55 gram.

Fungerar överallt. Kopplad till larmcentral eller anhörig/vän.

Läs mer om larmpaket nedan

Köp larmenhet 4 369 kr koppling till larmcentral

Väska 284 kr
Larmcentral 166 kr/mån

Beställ nu: