Hur arbetar vi?Vi har samlat ihop våra gedigna erfarenheter från äldreomsorgen och barnomsorgen som vi har kombinerat med ett servicetänk i världsklass. När du anlitar oss oavsett om du är Senior, anhörig till senior eller barnfamilj, så kommer vi lotsa dig genom vår process för att uppnå en perfekt matchning som innebär både långsiktighet och kontinuitet.How do we work?We have gathered our experience from elderly care and childcare, and combined it with a world-class service mind. When you hire us, whether you are a senior, relative or family, we will guide you through our process to achieve a perfect match that implies both long-term and continuity.https://vivbon.se/hur-arbetar-vi/