Skip to content

VivBon Seniorservice och Familjeservice

Prenumerera på Familjeservice Hemma paket

VivBon Seniorservice och Familjeservice

Prenumerera på Familjeservice Hemma paket

Boka nu paket nu!

Du ange fler en ett personnummer här. / You can enter more than one social security numbers here.

Välj paket och timmar / Select packages and hours

Premium Paket

20 st timmar Familjeservice med RUT-avdrag. Värde: 245 SEK/h eller 10 st timmar Familjeservice utan RUT-avdrag. Värde: 490 SEK/h
10 st timmar Familjeservice med RUT-avdrag. Värde: 245 SEK/h eller 5 st timmar Familjeservice utan RUT-avdrag. Värde: 490 SEK/h

Silver Paket

30 st timmar Familjeservice med RUT-avdrag. Värde: 245 SEK/h eller 15 st timmar Familjeservice utan RUT-avdrag. Värde: 490 SEK/h
15 st timmar Familjeservice med RUT-avdrag. Värde: 245 SEK/h 7,5 st timmar Familjeservice utan RUT-avdrag. eller Värde: 490 SEK/h

Guld Paket

30 st timmar Familjeservice med RUT-avdrag. Värde: 245 SEK/h eller 15 st timmar Familjeservice utan RUT-avdrag. Värde: 490 SEK/h + 1 st hembesök av läkare/mån (Värde: 2 000 Sek) ingår. / 1 home visit by a doctor / month (Value: SEK 2 000) included.
20 st timmar Familjeservice med RUT-avdrag. Värde: 245 SEK/h eller 10 st timmar Familjeservice utan RUT-avdrag. Värde: 490 SEK/h + 1 st hembesök av läkare/mån (Värde: 2 000 Sek) ingår. / 1 home visit by a doctor / month (Value: SEK 2 000) included.
Fakturering sker månadsvis med början det datumet beställningen läggs. De timmar som finns i paket förbrukas under nästkommande månad. Eventuella tilläggs timmar utöver, faktureras på nästkommande faktura.

Uppsägning av paket sker minst 1 månads före nästa betaldatum.


RUT innebär att klienten kan köpa hushållsnära tjänster för 100 000 kr/år och göra RUT-avdrag på 50 000 kr/år.

Om klienten överstiger beloppet på 100 000 kr per år kan klienten överföra det överskridna beloppet på en annan person i samma hushåll. Om detta ej skulle gå så kommer VivBon AB att kräva det överskridna beloppet.