Event med Barbro Ehnbom (English below) Idag besökte VivBon en paneldebatt om Karriär och Barn som anordnades av Barbro Ehnbom, Barbro’s Best + Brightest. En paneldebatt om kvinnor och män i karriären och det svåra livspusslet. Många bra ideer, diskussioner och exempel presenterades både på social och ekonomisk nivå. Läs mer om Barbro BBB http://www.barbrosbestandbrightest.com Ämnet passade VivBon då vi hjälper familjer med livspusselet i alla stadier i livet. VivBon hjälper både barnfamiljer och seniorer med avlastning så de kan få mer kvalitetstid med familjen och flyt i vardagen. VivBon står för “Det goda livet” vilket man skall ha oavsett vilket stadium man är i livet. Vi kallar våra tjänster för “Lyx för hela familjen”. Läs mer om våra tjänster på http://vivbon.se Event with Barbro Ehnbom Today, VivBon visited a panel debate on Career and Children organized by Barbro Ehnbom, Barbro’s Best + Brightest. A panel discussion about women and men in the career and the difficult life puzzle. Many good ideas, discussions and examples were presented at both social and economic levels. Read more about Barbro BBB http://www.barbrosbestandbrightest.com The subject suited VivBon as we help families with the life puzzle at all stages of life. VivBon helps both families with children and seniors so they can have more quality time with their family and smother daily life. VivBon stands for ”The Good Life” which is something you should have, no matter what stage you are in your life. We call our services for ”Luxury for the whole family”. Read more about our services at http://vivbon.se