(English text below)I vår strävan efter att erbjuda förstklassiga och exklusiva tjänster för våra kunder så erbjuder nu VivBon hembesök av läkare genom Doktor Hemma på kvällar och helger. Nu behöver du inte lämna hemmet för vård. Undvik långa väntetider och låt doktorn komma hem till dig.Läkaren behandlar alla vanligt förekommande sjukdomar och besvär. De utreder och behandlar t.ex. infektioner, inflammationer, allergier, rygg- och nackvärk och skador efter olycksfall. Läkaren gör enklare provtagning, utför vaccinationer och skriver recept. Läkemedel skickas direkt hem till dig.https://vivbon.se/boka-hembesok-av-lakare/The next time you or a loved one needs to consult with a doctor, VivBon have the doctor visit you. At home. At your convenience.The doctor treats all common diseases and disorders. They investigate and treat eg infections, inflammations, allergies, back and neck pain and damage after accidents. The doctor makes easier sampling, performs vaccinations and writes recipes. Medicines are sent directly to you.https://vivbon.se/boka-hembesok-av-lakare/