Därför skall du välja VivBon Senior Service (English text below) Vi vet hur det är att arbeta med seniorer i deras privata hem och vi finns nära dig lokalt. Med mångårig erfarenhet av vård och omsorg hjälper vi stolta seniorer att leva lyckliga, aktiva och självständiga liv. Upptäck vår förstklassiga Senior Service – för dig som önskar det lilla extra. Vi skapar värde bortom att endast erbjuda en enkel tjänst. Genom att vara lyhörda, ingjuta förtroende och ge det lilla extra, jobbar vi för långa och trygga kundrelationer. Vi anpassar oss efter din livsstil och vardag – inte tvärtom. Hos oss tillägnas du en fast kontaktperson vilken du kontaktar när du behöver oss. Det är bara du som bestämmer vad som skall göras hos dig och vem som skall genomföra arbetet! Läs mer: https://vivbon.se/darfor-skall-du-valja-vivbon-senior-service/ Why you should choose VivBon Senior Service We know how to work with seniors in their private homes and we are based locally in Stockholm city center. We many years of experience in care and we help proud seniors to live happy, active and independent life. Discover our Premium Senior Service – for those who want more than the ordinary. We create value beyond just offering a simple service. We adapt to your lifestyle and everyday life – not the contrary. Read more: https://vivbon.se/darfor-skall-du-valja-vivbon-senior-service/